Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van De Foodbox (www.defoodbox.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van De Foodbox betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van De Foodbox .

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De Foodbox berusten bij De Foodbox. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van De Foodbox is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan De Foodbox, info@defoodbox.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van De Foodbox geeft De Foodbox geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van De Foodbox.
De Foodbox  kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van De Foodbox, de onmogelijkheid de website van De Foodbox te gebruiken, uit de levering van diensten door De Foodbox of het gebrek aan levering van diensten door De Foodbox.

Wijzigingen

De inhoud van de website van De Foodbox wordt regelmatig bijgewerkt. De Foodbox behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van De Foodbox te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2020.